Adaptico
Zadzwoń +48 506 250 784

Polityka prywatności

Poniższe oświadczenie stanowi informację na temat przetwarzania danych Użytkowników strony internetowej http://adaptico.pl. Zawiera ono informacje o Administratorze danych osobowych, rodzaju przetwarzanych danych, narzędziach wykorzystywanych
do przetwarzania danych, celów przetwarzania danych oraz prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane.

Najważniejsze informacje

Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych naszych Użytkowników. By sprostać temu zadaniu podejmujemy wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych i zapewnienie by były one przetwarzane w zgodzie z literą prawa. Wprowadzone przez nas rozwiązania i procedury mają na celu ograniczenie
do minimum ryzyka nieautoryzowanego dostępu do danych Użytkowników, dlatego przy przetwarzaniu danych osobowych zawsze stosujemy środki bezpieczeństwa najbardziej odpowiednie ze względu na cel i sposób przetwarzania.

 1. Administrator danych osobowych

Niniejsza strona internetowa stanowi ofertę udostępnioną przez Adaptico Piotr Caputa z siedzibą w Katowicach.

Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administratorem), odpowiedzialnym
za przetwarzanie danych osobowych jest Adaptico Piotr Caputa z siedzibą w Katowicach.

Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych można kierować do Administratora za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@adaptico.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Administratora danych: Przemysłowa 10, Katowice 40-018.

Dane przetwarzane przez Administratora są wykorzystywane wyłącznie do realizacji celów marketingowych, w przypadku skorzystania z funkcji newslettera, bądź obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej.

 1. Rodzaj przetwarzanych danych

Dane przetwarzane przez Administratora w większości pochodzą od Użytkowników, którzy przekazują je podczas odwiedzania strony internetowej, poprzez uruchomienie przez Użytkownika usługi newsletter, bądź skorzystaniu z formularza zapytań. Ponadto otrzymujemy dane dostępu i dane techniczne, które są przekazywane automatycznie podczas przeglądania strony internetowej przez Użytkownika.

Dane Użytkownika to dane osobowe- informacje, które umożliwiają Administratorowi identyfikację Użytkownika. Do przetwarzanych przez Administratora danych należą: adres
e-mail, imię, nazwisko, miejsce pracy oraz numer telefonu.

 1. Pliki cookie

Na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie w postaci niewielkich informacji tekstowych przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika. Mają one na celu zwiększenie komfortu korzystania ze strony internetowej. Nie są one wykorzystywane przez systemy Administratora.

W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików ,,cookie”:

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej wyświetla się komunikat o stosowaniu plików cookie. Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia dotyczące plików cookie
z poziomu własnej przeglądarki internetowej, a nawet całkowicie usunąć pliki cookie.

Ograniczenie lub całkowicie usunięcie plików cookie może mieć wpływ funkcjonalność
i odbiór strony internetowej.

 1. Dane protokołu

Przeglądanie strony internetowej wiąże się z kierowaniem zapytań z urządzenia końcowego Użytkownika do serwera, na którym przechowywana jest strona. Wszystkie zapytania zostają zapisane w logach serwera.

 1. Google Analytics

Na stronie wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics dostarczane przez Google Inc. Usługa wykorzystuje pliki cookie zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, celem generowania informacji w zakresie korzystania ze strony internetowej. Wszystkie
ww. informacje są przesyłane i przechowywane na serwerach należących do Google Inc.

Dane zgromadzone w powyższy sposób są wykorzystywane do opracowywania analiz oraz raportów w zakresie ruchu na stronie internetowej, w szczególności w zakresie funkcji związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika i danych demograficznych. W sporządzanych raportach używa się danych zebranych za pomocą wyświetlanych reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika oraz danych pozyskanych od podmiotów trzecich, jak np. płeć czy wiek.

Dalsze przetwarzanie powyższych danych jest możliwe tylko, gdy Użytkownik udzieli Google Inc. Zgody na łączenie historii przeglądania i użycie aplikacji z kontem do personalizowania reklam.

Dalsze informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Google Inc. znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Użytkownik zawsze może dezaktywować pliki cookie wykorzystywane do działań marketingowych i remarketingowych w ramach ustawień swojego konta Google.

Google Inc. przetwarza oraz gromadzi dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej,
a to w USA, gdyż gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wykorzystywana jest infrastruktura techniczna zlokalizowana w USA. Jednocześnie wobec Google Inc. stwierdzono, że podmiot zapewnił należyty standard ochrony danych osobowych zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Ponadto Google Inc. przystąpiło do programu EU-US-Privacy Shield.

 1. Facebook Pixel

Na stronie wykorzystywane jest narzędzie Facebook Pixel dostarczane przez Facebook Inc. Narzędzie to wykorzystuje pliki cookie zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, celem generowania informacji w zakresie korzystania ze strony internetowej, w szczególności działań podejmowanych przez odwiedzającego stronę. Wszystkie ww. informacje
są przesyłane i przechowywane na serwerach należących do Facebook Inc.

Dane zgromadzone w przez Facebook Pixel sposób są wykorzystywane do sporządzania analiz oraz raportów w zakresie skuteczności działań marketingowych podejmowanych przez Administratora oraz tworzeniu grupy docelowej do dalszych działań marketingowych,
tj. badaniu reakcji na zamieszczane w serwisie Facebook reklamy.

Dalsze informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Inc. znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Facebook Inc. przetwarza oraz gromadzi dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej,
a to w USA, gdyż gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wykorzystywana jest infrastruktura techniczna zlokalizowana w USA. Jednocześnie wobec Facebook Inc. stwierdzono, że podmiot zapewnił należyty standard ochrony danych osobowych zgodny
z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Ponadto Facebook Inc. przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield.

 1. Sposób przetwarzania danych

W zależności od rodzaju danych oraz usługi, z której skorzysta Użytkownik (newsletter
lub formularz informacyjny) dane osobowej wykorzystywane są wyłącznie zgodnie
z ich przeznaczeniem, opisanym w niniejszej Polityce prywatności.

 1. Badania rynkowe, analiza danych

Przetwarzane przez Administratora dane mogą być wykorzystywane do przygotowywania własnych analiz danych, związanych bezpośrednio ze sposobem zachowania Użytkowników. Ponadto, Administrator sporządza własne analizy badań rynkowych w zakresie segmentacji Użytkowników, prowadzone w oparciu o dane zgromadzone przez narzędzia wykorzystywane na stronie internetowej.

Administrator ponadto prowadzi analizy celem ułatwienia i poprawienia komfortu korzystania ze strony internetowej, celem zweryfikowania sposobu poruszania się Użytkowników
po witrynie lub określenia czasu spędzanego na wyświetlaniu określonych podstron.

 1. Newsletter

Na witrynie udostępniono usługę newsletter. Celem skorzystania z usługi Użytkownik musi podać swój adres e-mail. Dane Użytkownika, pod warunkiem udzielenia uprzedniej zgody mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych oraz promocyjnych,
w szczególności przesyłania informacji handlowych.

W ramach usługi newsletter przetwarzany jest adres e-mail Użytkownika, wobec czego możliwe jest przetwarzanie również innych danych użytkownika, jak imię, nazwisko czy wiek, w przypadku zawarcia ich w adresie e-mail użytym do aktywowania usługi newsletter.

Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi newsletter w każdym czasie poprzez cofnięcie zgody na jego otrzymywanie. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać przesłane
do Administratora w formie wiadomości e-mail bądź listownie.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu usługi newsletter Użytkownicy proszeni są o poinformowanie Administratora.

 1. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to dozwolone przepisami prawa, a także celowe ze względu na rodzaj prowadzonej przez Administratora działalności.

W przypadku przekazania danych podmiotom trzecim uzyskują one dostęp do danych Użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres niezbędny do wykonania danej usługi. Administrator zobowiązuje się by każdorazowe przekazanie danych odbywało się zgodnie
z przepisami prawa oraz z zachowaniem odpowiedniego standardu ochrony danych osobowych.

Administrator celem zapewnienia dostępności strony internetowej współpracuje
z dostawcami usług, do których należą m. in. Home.pl oraz mailerlite.com, który obsługuje hosting strony oraz Newsletter.

Dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (państwo trzecie w rozumieniu RODO) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA.

Administrator nie sprzedaje danych Użytkowników ani nie przekazuje ich podmiotom trzecim dla ich celów reklamowych niezwiązanych z działalnością Administratora.

 1. Prawa przysługujące w zakresie ochrony danych osobowych

Każdemu Użytkownikowi w stosunku do jego danych przysługują następujące prawa:

W przypadku zamiaru skorzystania z wskazanych powyżej praw, Użytkownik powinien zwrócić się za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną do Administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na cele reklamowe.

Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędnie i nie ma on prawnej możliwości zaprzestania ich przetwarzania, Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o przyczynie odmowy zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

 1. Usunięcie danych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane tak długo, jak jest
to niezbędne dla celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, w tym w szczególności dla prawidłowego świadczenia usług w postaci Newslettera, obsługi zapytań kierowanych
z wykorzystaniem formularza a także prowadzenia własnych działań marketingowych.

Administrator uprawniony jest do przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników do innych celów, jeśli zezwalają na to przepisy prawa.

 1. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania przez danych Administratora stanowi art. 6 ust 1 zdanie
1 lit. f RODO, który stanowi, że:

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

Na podstawie odrębnej zgody Administrator przetwarza dane w celach marketingu bezpośredniego oferowanych produktów lub usług.

Bądź na bieżąco

Otrzymuj regularnie ciekawe artykuły i informacje na temat bezpieczeństwa pracy oraz jego wpływu na efektywność. Bądź na bieżąco z nowinkami technologicznymi.